Sayın Adnan Oktar'ın Kafkaslarda dostluk ve ittifak çağrılarının etkisi tüm hızıyla devam ediyor

Sayın Adnan Oktar açıklamalarında, Kafkasya'da barışın ve istikrarın yerleşebilmesi için atılması gereken adımları açıkça anlatmaktadır. Türkiye'nin oynaması gerektiği öncü rolü, Rusya'ya karşı izlenmesi gereken politikanın içeriğini, Gürcistan'da çözümün nasıl oluşacağını, Dağlık Karabağ'ın işgalden nasıl kurtulacağını, Laçin Koridoru'nun ne şekilde açılacağını, Azeri-Ermeni ilişkilerinin nasıl dostluk ve kardeşlik zeminine oturacağını aşama aşama açıklamaktadır. Türk İslam Birliği'nin Kafkasya'dan başlayarak tesis edileceğini müjdeleyen Sayın Adnan Oktar'ın tüm bu söyledikleri bir bir gerçekleşmekte, Kafkasya'da Türk İslam Birliği'nin öncü adımları atılmaktadır.

Sayın Adnan Oktar'ın hem Kafkaslar hem de Ortadoğu ve tüm bölgeler için ön gördüğü temel unusurlar;

1.    SEVGİYE DAYALI VE AFFEDİCİ, MERHAMETLİ BİR POLİTİKA İZLENMESİ,
2.    DIŞLAYICI SİYASETTEN KAÇINILMASI,
3.    TÜM ÜLKELERİ KUCAKLAYICI, HEPSİNİN MENFAATİNE OLAN BİR ANLAYIŞ OLUŞTURULMASI,
4.    EKONOMİDE, SANAYİDE, BİLİMDE, SANATTA, EĞİTİMDE İŞBİRLİKLERİNİN KURULMASI,
5.    TÜRKİYE'NİN "AĞABEY"LİK YAPIP, BÖLGEDE TÜM HALKLARA, TÜM TOPLUMLARA VE ÜLKELERE SAHİP ÇIKMASIDIR.

Bununla birlikte, Azerbaycan ve Türkiye'nin "Tek millet iki devlet olarak" bir an önce birleşmesi; Dağlık Karabağ işgalinin kaldırılması; Ermenistan'a uzatılan dostluk eliyle mevcut sorunların hızla çözüme kavuşturulması; Azerbaycan ve Türkiye'nin birleşmesine bölgedeki tüm ülkelerin de aşama aşama katılmasının sağlanması Sayın Adnan Oktar'ın açıklamalarında sık sık gündeme getirdiği konulardır. Sayın Oktar açıklamalarında, sevgiyle yaklaşıldığında her konuda makul ve akılcı bir çözümün mutlaka oluşacağını vurgulamakta, yaşanan gelişmelerin de Türk İslam Birliği'nin öncüsü niteliğinde olduğunu müjdelemektedir. Basında yer alan bilgiler toplu olarak incelendiğinde, Sayın Oktar'ın bu tespitlerinin son derece doğru olduğu açıkça görülmektedir. Aşağıda, konuyla ilgili son dönemlerde basında çıkan haberler yer almaktadır.ADNAN OKTAR: Bir kere Türk milletinin kaderi güzel. Açıkça söylüyorum herkesin gözü önünde olsun, ben daha önce de ne söylediysem çıktı. İddia edilen Ergenekon örgütünü ben 10 yıl önce söyledim çıktı. İslam’ın gelişeceğini, İslam’ın güçleneceğini Türk – İslam Birliğine doğru Türkiye’nin gideceğini 10 yıl öncesinden söyledik bu da çıktı ve devam ediyor şu an ve gittikçe de güçleniyor. Ve şimdi yine açıkça söylüyorum hiçbir şekilde ne kargaşa olacak ne de bir aksilik bir uğursuzluk olacak, çok çok güzel Türkiye gelişmeye güçlenmeye devam edecek. Çünkü manevi yapısı çok mükemmel Osmanlıdan gelen güzel bir ahlak yapısı vardır Türk milletinde. Bizim milletimiz bir kere çile ile yoğrulmuştur. Ruhen çok kaliteli güzel ahlaklı insandır Türk milleti yani misafirperver, şefkatli, merhametli, insancıl nereye giderseniz bunu görürsünüz. Bütün dünyaya model olacak bir ülkedir Türkiye.  Mesela, Almanya’ya gitseniz siz bunu bulamazsınız. Bu dostluk anlayışını, sevgi anlayışını, bu sıcaklığı, insan sevgisini bulamazsınız. Onun için Anadolu da oluşan bu güzel ahlakın dünya için kaçınılmaz bir model olduğu açık. Bunu yakın zamanda bütün dünya görecek. Yavaş yavaş yavaş gelişecektir. Bölgenin ağabeyi olarak bir çıkar peşinde değil Türkiye, yani bir çıkarı olmayacaktır bundan dolaylı olarak bir çıkarı olacaktır. Çünkü zenginleşen bölgeden dolayı Türkiye de zenginleşecektir. Ama bu bir manevi hizmettir tabi bu maddi çıkar için yapılmaz. Manevi hizmet kastıyla yapılacağı için İnşaAllah bereketi de çok güzel olacaktır. (Kıbrıs Ada TV, 1 Ağustos 2008)
Türkiye, 7 Eylül 2008Radikal, 14 Eylül 2008
ADNAN OKTAR: "Şimdi sorsak İslam alemine kim lider olsun, herkes Türkiye diyecek, Türkiye diyor. Bu bir ırk üstünlüğü değil, yetenek üstünlüğü, kabiliyet üstünlüğü o yüzden bu nimeti bir an önce oluşturmak durumundayız. Önce bir Türk birliği oluşturup süratle, hatta öncelik sırasına da gerek yok. Mesela, Suriye ile Azerbaycan aynı anda Türkiye’ye bağlanabilir. Aynı anda, hiçbir sıralamaya bile gerek yok. Türkiye’nin önderliğinde, liderliğinde bu birliği hemen bir oluşturmak lazım. Bu oluştuğunda zaten, yani kimsenin bir sorunu olamaz, olmaz. Mesela, Gürcistan niçin böyle bir olayın içine girsin? Rusya niye böyle bir ızdırabın içine girsin? Günlerden beri şu çekilen acıya bakın. Televizyonlarda görüyorsunuz kadınlar nasıl feryat ediyorlar. BU SON DERECE MAKUL. AVRUPA BİRLİĞİ OLUYOR DA, AKDENİZ BİRLİĞİ OLUYOR DA, HİÇ ALAKASIZ ÜLKELER BİRARAYA GELİYOR DA, AYNI SOYDAN, AYNI DİNDEN, AYNI GELENEKTEN, AYNI GÖRENEKTEN VE HER ŞEYİ AYNI OLAN İNSANLAR NASIL BİRARAYA GELEMİYOR. Bir kere din kardeşiyiz, soy kardeşiyiz. Hiç beklenecek bir şey yok, hemen birleşmemiz gerekir. Bu bölgeye büyük bir zenginlik, bereket, huzur ve kalite getirecektir. Bir kere hiç görülmemiş bir medeniyet meydana gelecektir. Yani tarihte görülmemiş bir medeniyet. Yani Türk tarihinde görülmemiş bir medeniyet oluşacak inşaAllah… Türk-İslam birliği oluştuğunda bunların hepsine yoğun bir bereket ve bolluk gelecektir ve huzur gelecektir. Ama zeminden buna destek çok önemlidir. Mesela, Azeri kardeşlerim var gücüyle bu konuda bastırsınlar, bizde buradan bastıralım ve bunu birleştirip, iki güzel ülkeyi birleştirip iki devlet, bir millet olarak bir araya gelelim. Yani, mesela şimdi İstanbul’dan arabaya atlayalım basıp gidelim, Azerbaycan’ın ortasına kadar gidip bir lokantada beraber yemek yiyelim." (Azerbaycan Apa Haber Ajansı, 16 Ağustos 2008)


Vakit, 6 Eylül 2008
ADNAN OKTAR: Türk- İslam Birliğini engelleyen şu ana kadar masonluktu. Yani bütün İslam ülkelerinde masonlar çok güçlüler. Türkiye’de 7000 mason var. Türk- İslam Birliği'nin oluşmaması için bunlar elinden geleni yapıyorlar. Ermenistan’da da masonlar var onlarda uğraşıyor bunun için, İran’da da masonlar var onlarda kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu oyuna gelmemek lazım. İran mesela, şimdi geldi İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad Sultanahmet’de Sünni bir imamın arkasında namaz kıldı. Ve bunun, dedi, siyasi anlamı çok büyüktür. Günlerden beri, aylardan beri benim söylediğim sözün gerçekleşmesidir bu işte. Ben dedim ki, Sünni bir imamın arkasında bir Şii namaz kılabilir. Şii’nin arkasında Sünni namaz kılabilir. Bunu gerçekleştirmiş oldu. Ne demek istiyor Sayın Ahmedinejad, eğer Türk-İslam Birliği olursa ben Sünnilere uyarım, Sünnilerin arkasında namaz da kılarım. Onların liderliğini kabul ederim anlamı bu, ve Türk İslam Birliğine ben taraftarım diyor. Siyasi mesaj verildi. Şimdi mesela Afrika Birliği toplantısı yapılıyor. Hep bunlar Müslüman ülkeleri, Afrika ülkeleri zaten. KAFKAS BİRLİĞİ İÇİN SAYIN ERDOĞAN’IN BİR GİRİŞİMİ OLDU, BU DA TÜRK İSLAM BİRLİĞİNİN BÜYÜK BİR HAMLESİDİR. DİKKAT EDERSENİZ SON GÜNLERDE HAMLE ÜSTÜNE HAMLE OLUYOR. Tren yolu projesi var gene Kafkaslarda. Bu da gene Türk- İslam birliği hamlesidir. Petrol boru hattı, doğalgaz boru hattı, bunların hepsi Türk- İslam Birliği projeleridir. Ama bunu yaparken daima komşuları zengin etme, onların da mutluluğu için gayret etme çok hayatidir. Yani, ben şahsen Ermeniler aç olsalar, perişan olsalar Türkiye’de ki zenginliği istemem. Onlar bir kurtulsun isterim. Soframız varsa yarısını böler onlara gönderirim. Çünkü, birisi aç iken bir insanın mutlu olması gibi bir konu olmaz. Yerde kıvranan bir insan varken, bir insan gidip eğlenemez. Bu yakışacak şeyler değil. Bu, Milli egoizm, Milli Egoist düşünce 1800’lerde biliyorsunuz Hitler tarafından, Mussollini tarafından savunuldu. Milli egoizm çok berbat bir şeydir. Egoist olmak çok kötüdür. Herkesi koruyan, herkesi savunan bir düşünce içinde olmak lazım." (Azerbaycan Gazete 525, 27 Ağustos 2008)


Star, 5 Eylül 2008
ADNAN OKTAR: Kafkas Birliği zaten Türk İslam Birliği'nin, birinci blok aşaması ve Azerbaycan zaten Türk İslam Birliği'nde ilk öncü olmak isteyen bir ülke. Ben Azeri aydınlarıyla konuşuyorum, burada görüşüyorum, hepsi can-ı gönülden istiyorlar. Ve bir an önce olsun istiyorlar. İlk istediğimiz şey inşaAllah şu pasaport olayı ve vize olayının bir kalkması inşaAllah. Hazar denizinin kenarına güzel masalar kuracağız, orada ızgara yapacağız yiyeceğiz hep birlikte inşaAllah. (Hatay TV, 7 Eylül 2008)


Yeni Şafak, 31 Ağustos 2008
ADNAN OKTAR: Türk-İslam Birliği’nin bir gün bile gecikecek durumu yok, hemen olması lazım. Bu herkesin lehine, ne NATO’nun aleyhine, ne Avrupa Birliği’nin aleyhine, bütün dünyanın lehine bu. Çin’de bunda rahat eder, Rusya’da rahat eder, özellikle Rusya çok rahat eder. Avrupa Birliği çok rahat eder, Amerika zenginleşir, güçlenir yani her yönden büyük menfaat ve fayda var bunda. Ama Türkiye’nin lider olması şart görünüyor. (Türkmeneli TV, 22 Nisan 2008)
2008-10-21 20:20:59

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top